Редакційна колегія

Доктор фіз-мат. наук, професор, зав. кафедри «Вища та прикладна математика, фізика та астрономія» Одеського національного морського університету Андронов Іван Леонідович

Доктор технічних наук, професор кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація» Одеського національного морського університету Вассерман Олександр Анатолійович   

Доктор технічних наук, професор, зав. кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація» Одеського національного морського університету Варбанець Роман Анатолійович 

Доктор технічних наук, професор, зав. кафедри «Опір матеріалів» Одеського національного морського університету Гришин Андрій Володимирович                          

PhD, professor, Technical University of Varna, Naval atchitecture and marine engeneering, Faculty member Georgiev Petar

Доктор технічних наук, професор, зав. кафедри «Морські та річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» Одеського національного морського університету Дубровський Михайло Павлович

Доктор технічних наук, професор, генеральний директор Морського інженерного бюро, м. Одеса Єгоров Геннадій В’ячеславович

Доктор технічних наук, професор кафедри «Морські та річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація » Одеського національного морського університету Єгупов Костянтин В’ячеславович        

Доктор технічних наук, професор кафедри механіки та конструкції судна Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Коростильов Леонтій Іванович

Доктор економічних наук, професор зав. кафедри «Системний аналіз і логістика» Одеського національного морського університету Лапкіна Інна Олександрівна

Доктор технічних наук, професор, зав. кафедри теорії та проектування суден Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова Некрасов Валерій Олександрович

Доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту морського бізнесу Одеського національного морського університету Онищенко Світлана Петрівна

Доктор економічних наук, професор, зав. кафедри «Менеджмент і маркетинг на морському транспорті» Одеського національного морського університету Постан Михайло Якович

Доктор технічних наук, професор, ректор Одеського національного морського університету Руденко Сергій Васильович (головний редактор)

Доктор технічних наук, професор, зав. кафедри «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» Одеського національного морського університету Яровенко Володимир Олексійович

Канд. техн. наук, доц. О.В. Демідюк - заступник головного редактора
Г.І. Силакова − відповідальний секретар
В.М. Машін − технічний секретар