Механізми проектно-орієнтованого управління закладами вищої освіти в рамках інноваційних програм

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.М. Пітерська

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена сучасним несприятливим інноваційним кліматом в державі, який сформований  в умовах не працюючого державного регулювання інноваційної сфери, стрімкого занепаду української науки, її фактичної відірваності від підприємництва. У такій ситуації   виникає нагальна необхідність розробки нових теоретичних і методологічних підходів та механізмів на основі передового досвіду розвинутих країн, які б дозволили підвищити ефективність взаємодії учасників інноваційної діяльності, а саме закладів вищої освіти, що займають найбільшу частку в сфері проведення наукової діяльності у державі. Було встановлено, що за останні десяти-річчя українська наука зазнала значних змін. Колись одна з провідних країн світу з чисельними школами, традиціями, матеріально-технічними базами, Україна перетворилась на державу, в якій всі спроби на підвищення ефективності інноваційної діяльності закінчуються занепадом. Вказано, що несприятлива ситуація у науковій та інноваційній сфері набуває катастрофічного характеру, що може викликати несприятливі тенденції у забезпеченні технологічної та економічною безпеки України. Було запропоновано вирішення зазначеної проблеми із залученням провідних експертів та владних структур всіх рівнів. Без кардинального використання у системі управління науковою діяльністю закладів вищої освіти методології проектного менеджменту досягти результатів в сфері наукових досліджень та їх впровадження у виробництво неможливо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пітерська, В. (2021). Механізми проектно-орієнтованого управління закладами вищої освіти в рамках інноваційних програм. Вісник Одеського національного морського університету, (65), 173-185. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2021-2-173-185
Розділ
Управління проектами і программами
Біографія автора

В.М. Пітерська, Одеський національний морський університет

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт»

Посилання

1. Bushuyev, S., Verenych, O. Organizational maturity and project: Program and portfolio success (Book Chapter), Developing Organizational Maturity for Effective Project Management, 2018, P. 2-24.
2. Piterska, V., Lohinov, O. and Lohinova, L. (2019). Mechanism for forming an effective portfolio of research projects of institution of higher education.Innovative technologies and scientific solutions for industries, (3 (9), pp. 99-108. https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.099.
3. Loginov, O.V. Proyektno-oriyentirovannoye upravleniye obrazo-vatel'noy deyatel'nost'yu VUZov: dis. kand. tekhn. nauk 05.13.22 [Project-oriented management of educational activities of univer-sities. Candidate eng. sci. diss. (Ph. D.)]. Odessa, 2016. 186 p.
4. Bushuyeva, N. Modeli i metody proaktivnogo upravleniya programmami organizatsionnogo razvitiya [Models and methods of proactive management of organizational development prog-rams], Кiev, Naukovii svit, 2007, 270 p.
5. Piterska, V., Lohinov, O. and Lohinova, L. (2019) Portfolio method of scientific activity management of higher education institutions, Innovative technologies and scientific solutions for industries, (2 (8), pp. 86-96. doi:10.30837/2522-9818.2019.8.086.
6. Bushuyev, S., Murzabekova, A., Murzabekova, S., Khusainova, M. Develop breakthrough competence of project managers based on entrepreneurship energy, Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017, P. 11-16. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2017.8099420
7. Bushuyev, S., Bushuev, D., Bushuyeva N., Kozyr B. Information technologies for project management competences development on the basis of global trends. Information technology and learning tools, vol. 68, № 6, 2018, P. 218-234. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2684
8. Pіterska, V.M., Rudenko S.V., Shakhov A.V. Development of the Method of Forming of the Architecture of the Innovation Program in the System «University-State-Business» / V.M. Piterska, S.V. Rudenko, A.V. Shakhov // International Journal of Engi-neering & Technology (UAE). 2018. Vol. 7 (4.3). – Р 232-239.
9. Pіterska, V.M., Shakhov A.V. Development of the Methodological Proposals for the Use of Innovative Risk-Based Mechanism in Transport System / V. Piterska, A. Shakhov // International Journal of Engineering & Technology (UAE). 2018. Vol. 7 (4.3). Р. 257-261.
10. Shakhov, A., Piterska, V. The development of the risk management mechanism for innovation project / A. Shakhov, V. Piterska // EUREKA: Physics and Engineering. Company Scientific Route, Tallin. Number 3. 2018. Р. 12-20.
11. Piterskaya, V.M. Proektno-oriyentovanyy pidkhid v upravlinni naukovoyu diyalʹnistyu v Ukrayini/ [Project-oriented approach in the management of scientific activity in Ukraine]. Visn. Odessa. nat. maritime university [Bulletin of the Odessa National Maritime University], Odessa, 2015. № 2 (44). Р. 186-195.
12. Piterska, V., Kolesnikov, O., Lukianov, D., Kolesnikova, K., Gogunskii, V., Olekh, T., Shakhov, A., Rudenko, S. Development of the Markovian model for the life cycle of a project’s benefits / V. Piterska, O. Kolesnikov, D. Lukianov, K. Kolesnikova, V. Gogunskii, T. Olekh, A. Shakhov, S. Rudenko // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 5/4 (95). Р. 30-39.
13. Kosenko, V., Persiyanova, E., Belotskyy, O. and Malyeyeva, O. Methods of managing traffic distribution in information and communication networks of critical infrastructure systems, Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2 (2), 2017. Р. 48-55. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818. 2017.2.048
14. Piterskaya, V. O problemakh razvitiya nauchno-tekhnologi-cheskikh parkov v Ukraine [On the problems of the development of scientific and technological parks in Ukraine], Problems of technology [Problemy Tekhniky], Odessa, 2012. № 3. Р. 104-114.
15. Kononenko, I. Optimizatsiya soderzhaniya proyekta po kriteriyam pribyl', vremya, stoimost', kachestvo, riski [Optimization of the project content according to the criteria of profit, time, cost, quality, risks], Eastern–European Journal of Enterprise Technologies, № 1/10 (55), 2012. Р. 13-15.