Управління організаційними знаннями в організації, що інноваційно розвивається

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лб. С. Чернова

Анотація

У статті наводиться визначення організації, що інноваційно розвивається, розглядаються питання співвідношення стратегії бізнесу та інформаційних технологій.


Розглянуто питання ефективного управління системою знань, націлених на активізацію інноваційної діяльності, що сприяє активній позиції працівників: необхідність ділитися знаннями, співпраці при реалізації спільних проектів, мотивацією до саморозвитку.


Приводяться принципи управління організацією, що інноваційно розвивається. У системах, побудованих на цих принципах, на рівних повинні брати участь люди, чий інтелект володіє динамічністю, здатністю до прийняття рішень. В одну систему їх можуть об'єднати технології, що підтримують управління знаннями.


Представлена модель системи управління знаннями, навколо циклу знань у вигляді «знаннєвих процесів»: виявляти, створювати, зберігати, обмінювати, застосовувати. Змістом управління знаннями є забезпечення поширення знань, як з зовнішнього, так і з внутрішнього оточення. Знання повинне бути «корисним», тобто для конкретної організації має цінність те знання, яке сприяє зростанню його інноваційної активності і здатне наповнити змістовним сенсом «ланцюжок знань».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чернова, Л. С. (2021). Управління організаційними знаннями в організації, що інноваційно розвивається. Вісник Одеського національного морського університету, (65), 186-198. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2021-2(65)-186-198
Розділ
Управління проектами і программами
Біографія автора

Лб. С. Чернова, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

к.т.н., доцент кафедри «Інформаційні управляючі системи та технології»

Посилання

1. Marinicheva, М. Knowledge management by 100 %. Guide for trainees. M.: Alpina Business Books. 2008. 320 p.
2. Couloulos, T.T., Frappaolo, К. Knowledge management / Per.with English. M., 2008. 224 p.
3. Tesla, Yu.M., Khlevna, Yu.L., Egorchenkova, N.Yu. Knowledge management in project management meta-methodology // Project management and production development: Coll. Science works. Lugansk: published by SNU V. Dalya, 2016. № 4 (60). P.53-61.
4. Bushuev, S.D., Bushueva, N.S. Project management methodology as a universal model of knowledge // Project management and production development: Coll. Science works. Lugansk: published by SNU V. Dalya, 2003. № 3 (8). P.5-12.
5. Babaev, I.A. Knowledge modeling tools in project management // Project management and production development: Coll. Science works. Lugansk: published by SNU V. Dalia, 2004. № 2 (10) P.10-24
6. Glubokova, E.N. Knowledge management as a basis for building an educational process in a modern university / Glubokova EN // Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Herzen. SPb., 2009. № 100. P.48-56.
7. Silov, V.B. Making strategic decisions in a vague situation: a monograph. M .: INPRO-RES, 1995. – 228 p.
8. Smirnova, E.E., Nadezhdin, E.N. Fuzzy cognitive model of the mechanism of formation of professional competencies of the future bachelor of economics // Information of education and science. 2016. № 1 (29). 175-184.
9. Shevchenko, S.Yu. Innovative development and competitiveness: a methodology for substantiating strategic decisions. SPb: Publi-shing house SPBUEF, 1996. 311 s.
10. Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotak. The company is a creator of knowledge. The origin and development of innovations in Japanese firms / Per. from English. M.: CJSC «Olymp Business», 2003. 384 s.
11. Lapin, N. Purposeful embodiment of knowledge in innovation // Problems of theory and practice of management. 2007. № 3. S. 105-114.
12. Logachev, V.A., Zhernov E.E. Knowledge in the latest theories of the firm. IVF. 2007. № 9.
13. APO Knowledge Management Facilitators Guide / Asian Pro-ductivity Organization, Tokyo 113-0033, Bunkyo-ku, 2020 (www.apo-tokyo.org)