Сучасні підходи в організації вантажних перевезень на транспорті, як невід’ємний фактор розвитку регіону

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Д.О. Вишневський
О.Д. Вишневська

Анотація

Визначено роль ефективної організації вантажних перевезень в розвитку регіону у цілому та транспортній галузі зокрема. Враховано можливі негативні фактори, які можуть стати на шляху узгодженого розвитку транспортної інфраструктури регіону. Відзначена важливість комплексного вивчення проблеми при розробці стратегії розвитку регіону, де буде проводитися багаторівнева оцінка транспортної інфраструктури, ринку перевезень, портових послуг. Запропоновано сучасний підхід, що включає багатофакторну оцінку різних аспектів транспортної системи регіону, з метою подальшої розробки та впровадження планів розвитку, узгоджених з потребами транспортної галузі в регіоні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вишневський, Д., & Вишневська, О. (2023). Сучасні підходи в організації вантажних перевезень на транспорті, як невід’ємний фактор розвитку регіону. Вісник Одеського національного морського університету, (68), 147-155. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2023-1-147-155
Розділ
Технологія і організація перевезень
Біографії авторів

Д.О. Вишневський, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень»

О.Д. Вишневська, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень»

Посилання

1. Vyshnevskyі D.O., Vyshnevska O.D. Nagal`ni problemy` i perspekty`vy` rozvy`tku sudnoplavnoyi galuzi // The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science». May 18-21. 2021. London, Great Britain. P.718-722.
2. Vyshnevska O.D., Vyshnevskyi D.O., Onyshchenko S.P. Modeling of the distribution of the vessels' time budget under long-term freight contracts within conditions of uncertainty // Development of management and entrepreneurship methods on transport. № 4 (69). 2019. P. 15-25. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2019-4-15-25
3. Vyshnevska O.D., Vyshnevskyi D.O. Problems and perspectives of development in transport sector of Ukraine// Science for modern man: innovative engineering and technology, informatics, security systems, transport development, architecture./ [team of authors: Arshava E.A. (21), Ashhepkova N. (9), Buzovskyi V. (5), Vyshnevska O.D. (17), Vyshnevskyi D.O. (17), and etc.] – 236 p. Monographic series «European Science». Book 4. Part 4. 2021. Published by: ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany in conjunction with Institute «SE&E» ISBN 978-3-949059-12-4 DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-04
4. Administraciya mors`ky`x portiv Ukrayiny`/Ukrainian Sea Ports Authority [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
5. Vantazhoobig za vy`damy` transportu [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://www.ukrstat.gov.ua/
6. Review of maritime transport 2022 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2