Зелена енергетика: стан та перспективи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.В. Кошарська
В.П. Бредньова
В.І. Шахов

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану зеленої енергетики, характеристиці різних її видів та перспективам розвитку. Зелена енергетика − це частина системи виробництва енергії, яка використовує відновлювані джерела енергії. Найпоширенішими видами «зеленої» енергетики є фотоелектричне перетворення сонячної енергії та використання енергії вітру. Менш відомі технології використання морської енергії припливів і хвильової енергії морського прибою. Існують такі екзотичні проекти зеленої енергетики, як зворотний осмос, одностороння дифузія − використання взаємодії прісної та солоної води для отримання електроенергії, піднімаючи вітряки у верхні шари стратосфери у вигляді дирижаблів (зараз такі проекти розробляються на Алясці). Очевидно, що відновлювані джерела енергії не забруднюють навколишнє середовище, сприяють зменшенню викидів парникових газів в атмосферу та зменшують наслідки зміни клімату. Вони практично невичерпні, тоді як викопні види палива рано чи пізно закінчаться. Наразі реальність зеленої енергетики виглядає наступним чином. У всьому світі близько 1 % електроенергії виробляється сонячними установками і трохи більше 2 % − вітрогенераторами. Якщо ж розглядати не лише електроенергію, а всю вироблену енергію, то частка зеленої енергетики, при всьому її бурхливому розвитку за останнє десятиліття, зараз становить близько 5 %. У світі зростання встановлених потужностей сонячної та вітрової енергетики подвоюється кожні чотири роки. Основна мета статті − провести критичний порівняльний аналіз опублікованих даних щодо енергоспоживання в Європі та світі, виходячи з необхідності суттєвого скорочення розриву в енергоспоживанні на душу населення розвинених країн. Також був зроблений огляд ефективності використання різноманітних джерел енергії у машинобудуванні, суднобудуванні та судноремонті в цілому в світі у напрямку розробки практичних рекомендацій для створення ефективного процесу виконування логістичних задач на транспорті з використанням альтернативних джерел енергії. Відомо, що традиційні джерела, такі як нафта, газ та інші корисні копалини, поступово дорожчають. Саме тому сонячні панелі, вітрові електростанції, гідроелектростанції стають сьогодні такими популярними як нові джерела альтернативної або зеленої енергії. Підкреслимо роль водневої енергетики. Водень може використовуватися у великій енергетиці, при цьому він може замінити природний газ і нафтопродукти, на транспорті; у секторі будівель (для тепло-і електропостачання, в тому числі автономного, із заміщенням природного газу або нафтопродуктів); у промисловості − як сировина і замінник традиційних вуглеводнів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кошарська, Л., Бредньова, В., & Шахов, В. (2023). Зелена енергетика: стан та перспективи. Вісник Одеського національного морського університету, (68), 178-189. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2023-1-178-189
Розділ
Управління проектами і программами
Біографії авторів

Л.В. Кошарська, Одеський національний морський університет, Україна, Одеса

к.т.н., доцент кафедри «Технічне обслуговування і ремонт суден»

В.П. Бредньова, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, Одеса

к.т.н., професор кафедри «Нарисна геометрія та інженерна графіка»

В.І. Шахов, Одеський національний морський університет, Україна, Одеса

старший викладач кафедри «Технічне обслуговування і ремонт суден»

Посилання

1. Bobylev S.N., Zakharov V.M. «Green» economy and modernisation. Ecological and economic foundations of sustainable development. 2012. № 60. P.4-83 (in Russian).
2. Degtyarev K.S., Zalikhanov A.M., Solovyov A.A., Solovyov D.A. On the question of the economics of renewable energy sources. Energy: economics, technology, ecology. 2016. № 10. P.10-20 (in Russian).
3. Kosharska L.V., Brednyova V.P., Nikiforov Yu.O. Development of green energy at the present stage as a policy of global energy // Вісник Одеського національного морського університету: Зб. наук. праць, 2022. № 1(67). С. 168-188.
4. Koval V., Kaminskyi O., Brednyova V., Kosharska L. Digital Ecosystem Model of Labour Resources Management in Economic Militarism Revista Gestion De Las Personas Y Technologia. 2022, November, 14(45). PP.123-143.
5. Kosharska L., Brednyova V., Nikiforov Yu. Research of the Regularities of «Green» Energy and the World Trends of its Development. Scientific Journal Transport Development. Odesa National Maritime University. 2022. is.4(45). P.7-14.
6. Mastepanov A.M. Energy transition: what to prepare for the global oil and gas. Problems of Economics and Management of the Oil and Gas Complex. 2019. № 10(178). P.5-14 (in Russian).
7. Safiullina A. Green energy may soon become cheaper than traditional energy // Vedomosti. 2020 (in Russian).
8. Solovieva O. Green hydrogen threatens Russian oil and gas // Nezavisimaya Gazeta. 2021 (in Russian).
9. A review of large-scale wind integration studies / Dowds J., Hines P., William R., Buchanan T., Kirby E., Apt J., Jaramillo P. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. № 49. P. 768-794.
10. Eckhous B., Mathis W., Mutaugh D. Ten renewable energy trends to watch in 2021 // World Oil. 2021.
11. Fuks R. Green revolution. Economic growth without prejudice for ecology. (in German). 2016. P.221.
12. Huber M., Dimkova D., Yamasher T. Integration of wind and solar power in Europe: Assessment of flexibility requirements // Energy. 2014. Vol. 69. P. 236-246.
13. Pakulska T. Green energy in Central and Eastern European (CEE) countries: new challenges on the path to ustainable development // Energies. 2021. № 14(4).
14. Renewable energy statistics 2020 / International Renewable Energy Agency. 2020. Р.391.
15. Why we need green hydrogen // Columbia Climate School. 2021.
16. Future of Energy. Global Issue. Co-curated with: Massachusetts Institute of Technology. 2020.