Концептуальна модель когнітивного управління проєктами та програмами підготовки фахівців в умовах невизначеності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лб.С. Чернова
І.А. Журавель
А.В. Журавель

Анотація

Розглянуто концептуальну модель когнітивного управління программами та проєктами підготовки фахівців, яка була побудована автором і представлена як набор моделей і методів, сприяючих ефективності реалізації програм підготовки фахівців в умовах невизначеності. Охарактеризовано етапи життєвого циклу проєктів та програм, на яких реалізуються пов’язані між собою цілі та задачі. Впровадження концептуальної моделі із застосуванням когнітивних механізмів перетворення інформації сприяє досягненню певної мети в удосконаленні трансформації поточних знань та прий-няття управлінських рішень в умовах невизначеності або ризиків.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чернова, Л., Журавель, І., & Журавель, А. (2023). Концептуальна модель когнітивного управління проєктами та програмами підготовки фахівців в умовах невизначеності. Вісник Одеського національного морського університету, (68), 204-214. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2022-1-204-214
Розділ
Управління проектами і программами
Біографії авторів

Лб.С. Чернова, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

к.т.н., доцент кафедри Інформаційних управляючих систем та технологій

І.А. Журавель, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

фахівець кафедри Управління проєктами

А.В. Журавель, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

магістрант кафедри Управління проєктами

Посилання

1. Tanaka H., Bushuyev S. Innovative development and meta program management of a new generation of megaprojects in the oil & gas and infrastructure sectors Management of Development of Complex Systems. 16, 2014, pp. 60-68.
2. Project management association of Japan [Electronic resource] PMAJ. Access mode: http://www.pmaj.or.jp/ENG.
3. Project Manager Competency Development Framework – Third Edition. Project Management Institute. 2017. Access mode: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/pm-competency-development-3rdedition
4. Azarov, N.Ya., Yaroshenko F.A. and Bushuyev S.D. Innovative mechanisms for management of development programs. Кyiv: «Sammitbook», 2011, P. 528.
5. Voitenko O. (2006) Kohnityvni modeli upravlinnia prohramamy na osnovi vykorystannia krashchoho dovsidu [Cognitive models of program management based on the use of the best experience]. Project management and production development. Vol. 6. P. 23-25.
6. Kadiievskyi V.A. Cognitive modeling of decision-making at the enterprise / V.А. Kadiievskyi, L.P. Perkhun // Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing: coll. of scientific works. – 2016. – № 3. – P. 48–56.
7. Кuz'mins'ka, Yu. (2015). Kohnityvna model' vzayemovplyviv ryzykiv proektiv v sferi pislyadyplomnoyi osvity [Cognitive model of interrelations of project risks in Postgraduate Education]. Proceedings of the 12th International Conference Project management in development of society‖. Subject: Competency management of development projects in unstable environment. –Kiev: KNUBA, 296 [in Ukrainian].
8. Danchenko, E.B. (2013). Kohnytyvnoe modelyrovanye ryskov proekta [Cognitive modeling of project risks]. Proceedings of the 10th International Conference. – Project management in development of society‖. Subject: Management of programs and projects under the global financial crisis. Kiev: KNUBA [in Ukrainian].