Вибір маневра повернення судна На програмну траекторію руху без координації з ціллю

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.В. Калініченко

Анотація

У статті розглядається одна з багатьох проблем попередження зіткнень суден як однією з найактуальніших у забезпеченні безпеки судноводіння. В процесі комп'ютерного імітаційного моделювання процесу розходження суден, що знаходяться на невеликих відстанях небезпека зіткнення може виник нути на етапі повернення суден на їх програмні траєкторії руху. У статті отримано умову безпечного виходу судна на програмну трак торію руху для випадку, коли не виконується координація з ціллю. Наведено вираз відносної кутової швидкості, що виникає під час повороту суден, а також представлено графічну залежність відносної кутової швидкості від часу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Калініченко, Т. (2023). Вибір маневра повернення судна На програмну траекторію руху без координації з ціллю. Вісник Одеського національного морського університету, (70), 47-57. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2023-3-47-57
Розділ
Забезпечення безпеки мореплавства
Біографія автора

Т.В. Калініченко, Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

аспірант, старший викладач кафедри навігації та управління морськими суднами

Посилання

1. Tsimbal N.N. Flexible strategies of divergence of vessels / N.N. Tsimbal, I.A. Burmaka and E.E. Tyupikov. – Odessa: KP OGT. – 2007. – 424 p.
2. Pyatakov E.N. Cooperation of vessels at divergence for warning of collision / E.N. Pyatakov, R.Y. Buzhbeckij, I.A. Burmaka, A.Y. Bulgakov – Kherson: Grin D.S. – 2015. – 312 p.
3. Vagushchenko L.L. Divergence with vessels by displacement on the parallel line of way / L.L. Vagushchenko. – Odessa: Feniks. – 2013. – 180 p.
4. Pyatakov E.N. Estimation of efficiency of pair strategies of going away vessels / E.N. Pyatakov, S.I. Zaichko // Sudovozhdenie. – 2008. – № 15. – p. 166-171.
5. Kulakov М. Choice of optimum speeds of vessels at the external their process control of divergence / М. Kulakov // Automation of ship hardwires. – 2017. – № 23. – P. 51-57.
6. Statheros Thomas. Autonomous ship collision avoidance navigation concepts, technologies and techniques / Statheros Thomas, Howells Gareth, McDonald-Maier Klaus // J. Navig. 2008. – Vol. 61. – № 1. – P. 129-142.
7. Бурмака И.А. Маневр последовательного расхождения с двумя целями изменением курса и пассивным торможением / И.А. Бурмака, Э.Н. Пя- таков. // East European Science Journal. № 5 (33). 2018. – Part 1. – С. 19-24.
8. Volkov A. Apprisal of the Coordinability of the Vessels for Collision Avoidance Maneuvers by Course Alternation / A. Volkov, E. Pyatarov & A. Yakushev // Activites in Navigation. – Adam Weintrit. – 2015. – P. 195-200.
9. Kao Sheng-Long. A fuzzy logic method for collision avoidance in vessel traffic service / Kao Sheng-Long, Lee Kuo-Tien, Chang Ki-Yin, Ко Min-Der // J. Navig. 2007. – Vol 60. – № 1. – p. 17-31.
10. Imazu H. Evaluation Method of Collision Risk by Using True Motion / H. Imazu // TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. 2017. – Vol. 11. – № 1. – P. 65-70.