Порівнювальний аналіз двох підходів визначення об’єму і маси деталей складної конфігурації

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.В. Конопльов
Л.Г. Дюкре
В.Ф. Зелінський
С.В. Бершак

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз двох підходів до визначення об’єму і маси деталей машин складної конфігурації на етапі проєктування. На основі проведеного аналізу показано, що більш точний результат може бути досягнутий при автоматизованому проєктуванні в універсальній графічній системі AutoCAD, з використанням методу тривимірного геометричного моделювання, який містить прийоми і методи побудови об’ємних візуальнообразних моделей об’єктів у віртуальному тривимірному просторі, забезпечує зв’язок графічних об’єктів із зовнішніми базами даних і являє собою потужний пакет для автоматизації розробки та виконання проєктноонструкторських та інших графічних документів. Технології тривимірного геометричного моделювання значно розширюють сферу застосування геометричних моделей у проєктно-конструкторській діяльності і дозволяють використовувати їх не тільки у конструкторському проєктуванні, а і здійснювати інженерний аналіз та отримувати дані, необхідні для виробничого процесу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Конопльов, А., Дюкре, Л., Зелінський, В., & Бершак, С. (2023). Порівнювальний аналіз двох підходів визначення об’єму і маси деталей складної конфігурації. Вісник Одеського національного морського університету, (70), 113-121. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2023-3-113-121
Розділ
Пректування та міцність деталей машин
Біографії авторів

А.В. Конопльов, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д.т.н., професор, завідувач кафедри «Машинознавство»

Л.Г. Дюкре, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

старший викладач кафедри «Машинознавство»

В.Ф. Зелінський, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

доцент кафедри «Машинознавство»

С.В. Бершак, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент кафедри «Машинознавство»

Посилання

1. Mykhaylenko V.S., Naidych V.M., Pidkoritov A.M, Skidan I.F. Inzhenerna ta kompyuterna hrafika. [Engineering and computer graphics]: Pidruchnyk dlya studentiv VNZ (Textbook for university students HEI). – K.: Vyshcha shkola [Higher School], 2001. ‒ 350 р.
2. Yusupova M.F. Cherchenis v sisteme AutoCAD 2000 [Drawing in the Auto- CAD 2000 system]: Uchebnoye posobiye (Tutorial). – K.: Alerta, 2003. – 330 р.
3. Vаnіn V.V., Perevertun V.V., Nаdkernіchnа T.O. Коmр'yutеrnа іnzhеrnа grаfіkа v sеrеdоvіshchі AutoCAD [Computer engineering graphics in the AutoCAD environment]: Nаvch. роsіbnik. 2-hе vіd. (Tutorial. 2nd editions). ‒ K.: Kаrаvеlа, 2013. – 336 I.
4. Shmyh R.A., Boyarchuk V.M., Dobryansky I.M., Barabash V.M. Іnzhenerna komp'yuterna grafіka [Engineering computer graphics]: Pіdruchnik (Text- book). – Lviv: Ukrainskyi bestseler, 2012. – 600 р.
5. Vanin V.V., Bliok A.V., Hnitetska H.O. Oformlennya konstruktorskoyi dokumentatsiyi [Designing engineering documentation]: Navch. posib. – 4-te vid. (Tutorial. – 4th edition). ‒ K.: Karavela, 2012. – 200 р.