Порівняльна непряма оцінка границь витривалості деталей за результатами їх випробувань із зростаючим навантаженням

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.В. Коноплев
П.І. Греченко
Н.И. Чередарчук
В.В. Галевський
В.О. Сологуб
О.К. Рожко
О.М. Кононова

Анотація

Запропоновано проводити порівняльну оцінку опору втомі деталей машин побічно, шляхом зіставлення величин руйнівної напруги при їх випробуванні із зростаючим навантаженням. Розрахунком показано, що ця напруга має практично ідентичний розмах варію-вання з межею витривалості, а їх дисперсії однорідні

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коноплев, А., Греченко, П., Чередарчук, Н., Галевський, В., Сологуб, В., Рожко, О., & Кононова, О. (2020). Порівняльна непряма оцінка границь витривалості деталей за результатами їх випробувань із зростаючим навантаженням. Вісник Одеського національного морського університету, (60), 70-80. https://doi.org/10.33082/2226-1893-2019-3-70-80
Розділ
Пректування та міцність деталей машин
Біографії авторів

А.В. Коноплев, Одеський національний морський університ

д.т.н., професор, завідуючий кафедрою «Машинознавство»

П.І. Греченко, Одеський національний морський університ

к.т.н., доцент кафедри «Машинознавство»

Н.И. Чередарчук, Одеський національний морський університ

аспірант кафедри «Машинознавство»

В.В. Галевський, Одеський національний морський університ

старший викладач кафедри «Машинознавство»

В.О. Сологуб, Одеський національний морський університ

аспірант кафедри «Машинознавство»

О.К. Рожко, Одеський національний морський університ

асистент кафедри «Теоретична і прикладна механіка»

О.М. Кононова, Одеський національний морський університ

старший викладач кафедри «Машинознавство»

Посилання

1. Stalnichenko O.I., Iorgachev D.V., Iorgachev V.D. Technologii vosstanovleniya detalei sudov technicheskogo flota [Technologies for the restoration of ship components of a technical fleet]. Odessa: Piblisher of Odessa National Maritime University, 2019. 241 р. [in Russian].
2. Oleinik N.V. Opredelenie predela vinoslivosti detalei mashin metodom Lokati [ Determination of the endurance limit of machine parts using the Locati method]. Izvestiya visshih uchebnih zave-deniy. Mashinostroenie. (Proceedings of the higher educational institutions. Mechanical engineering.) 1981. № 11. 41-45 р. [in Russian].
3. Oleinik .N.V., Konoplev A.V., Sklyar S.P. Ocenka soprotivleniya ustalosti detalei mashin na osnove metoda Pro [Estimation of fatigue resistance of machine parts based on the Pro method]. Lviv, 1985. 48 р. Preprint / Akademiya Nauk USSR. Fiz. meh. institut; (Preprint / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Physicomechanical Institute). №. 103. [in Russian].
4. Stepnov M.N. Statisticheskie metodi obrabotki rezultatov mechani-cheskih ispitani. [Statistical methods for processing the results of mechanical tests]. Spravochik. M.: Mashinostroenie). 1985. 232 р. [in Russian].