Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л.С. Чернова

Анотація

Застосування знань накопичених у фундаментальних механізмах живої природи є глобальним трендом розвитку проектного управління. Цей тренд потребує додаткових досліджень щодо розвитку існуючих методологій, систем знань, генетичних механізмів управління проектами та програмами. Конвергенція (наближення) систем знань різних галузей та бенчмаркінг є механізмами які переносять знання та кращу практику між предметними областями. Автори запропонували класифікацію механізмів конвергенції для подальшого переносу знань − бенчмаркінгу між різними галузями. Сформульовані чотири принципи побу-дови та розвитку методологій управління проектами на основі переносу знань та кращої практики. Це принципи необхідного різноманіття (Ешбі), когерентності методологій, конвергенції, інтеграції й гармонізації, націленості на результат та продукт. Наведені базові визначення застосування генетичних моделей у створенні методологій управління проектами. Запропоновано модель застосування генетичних механізмів матричної моделі знань (мРНК), моделей та методів управління проектами. Модель бенчмаркінгу генетичних механізмів та інформації в управлінні проектами визначені у вигляді послідовності крокі обробки матричної РНК. Такими кроками, які описані у інтерпретації методологій управління проектами, є: ініціація, транскрипція, процесінг і транспорт, трансляція, сплайсінг, модифікація, формування продукту та термінація. Розглянутий підхід має суттєвий вплив на формування компе-тентності проектних менеджерів з урахуванням створення та про-вадження принципово нових знань та механізмів управління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Чернова, Л. (2020). Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами. Вісник Одеського національного морського університету, (60), 140-155. https://doi.org/10.33082/2226-1893-2019-3-140-155
Розділ
Управління проектами і программами
Біографія автора

Л.С. Чернова, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

к.т.н., докторант кафедри «Інформаційних управляючих систем та технологій»

Посилання

1. Individual competence baseline for Project, Programme and Port-folio management (IPMA ICB). IPMA. Version 4.0. 431 p.
2. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB). IPMA, 2013, 67 p.
3. Creative technologies of project and program management: [monograph] / [S.D. Bushuev, N.S. Bushueva, I.A. Babaev, V.B. Yakovenko and etc.]. K.: Summit-Book, 2010. 768 p.
4. Ashby U. Introduction into cybernetics, Foreign literature. M., 1959. 428с.
5. Bushuyev Sergey D., Wagner Reinhard F. IPMA Delta and IPMA Organisational Competence Baseline (OCB): New approaches in the field of project management maturity, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 7, 2014 Iss: 2, pp.302-310.
6. Bushuev S.D. Mechanisms for the convergence of project man-agement methodologies. [Text] / S.D. Bushuyev, N.S. Bushuyeva, S.I. Neizvesnyy // Managing the development of complex systems. 2012. № 11. p. 5-13.
7. Bushuyev S.D. Development of innovation methods and models of project management on the basis of convergence [Text] / S.D. Bushuyev, M.S. Dorosh // Managing the development of com-plex systems. 2015. № 23. pp. 30-37.
8. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular Biology of the Cell.5. Garland Science, 2008. 1392 с.
9. Modern problems of biochemistry. Research methods / Е.В. Bar-kovsky and others. Minsk: High School. 2013. 491s.