Гібридизація методологій управління інфраструктурними проектами та програмами

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.Д. Бушуєв
Б.Ю. Козир

Анотація

Предметом статті є розробка гібридних методологій управління проектами, програмами і портфелями проектів. Істотні скорочення життєвих циклів інфраструктурних програм, які містять про-екти різних напрямків діяльності та різних методологій управління, наприклад «водоспадні» з жорстким життєвим циклом і Agile з гнучким життєвим циклом методології, вимагають використання інструментів конвергенції для формування «гібридних» методологій. Мета − розробити конвергентний підхід до побудови гібридних методологій управління проектами з точки зору процесів прийняття рішень в управлінні проектами на основі різних платформ. Результати дослідження отримані на основі використання конвергентного підходу до побудови методології управління інфраструктурними проектами і програмами. Представлена змістовна модель отриманої гібридної методології управління проект-тами та програмами. Висновки: Гібридні методології управління проектами та програмами стають більш затребуваними в цій категорії програм. Головною причиною є наявність в програмі компонентів з різними життєвими циклами, а, отже, і методологіями, які вимагають інтеграції та гармонізації. Методологію перевірено практикою використання механізмів систем гібридного багаторівневого управління інфраструктурними проектами і програмами. Дослідження гібридних методологій управління проектами і програмами певних практикою впровадження різних, по суті, компонентів програм. Застосування гібридної методології управління проектами дозволило авторам виконати різні, по суті, проекти в обумовлені терміни з заданим бюджетом на прикладі складних будівельних проектів і проектів створення інформаційно-комунікаційних систем управління інфраструктурою. Подальші напрями досліджень пов'язані з детальною розробкою механізмів гармонізації, інтеграції, конвергенції і актуалізації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бушуєв, С., & Козир, Б. (2020). Гібридизація методологій управління інфраструктурними проектами та програмами. Вісник Одеського національного морського університету, (61), 187-207. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2020-1-5-26
Розділ
Управління проектами і программами
Біографії авторів

С.Д. Бушуєв, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

д.т.н., професор, завідувач кафедри Управління проектами

Б.Ю. Козир, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри Управління проектами

Посилання

1. Obradović V., Todorović M., Bushuyev S. Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory or Complementary? IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 − Proceedings.
2. Bushuyev S., Verenych O. Organizational maturity and project: Program and portfolio success. Developing Organizational Maturity for Effective Project Management. p. 104-127, 2018.
3. Bushuyev O., Murzabekova A., Murzabekova S., Khusainova M. Develop breakthrough competence of project managers based on entrepreneurship energy. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, p. 11-16, CSIT 2017.
4. Bushuyev S., Bushuiev D., Rogozina V., Mikhieieva O., Convergence of knowledge in project management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS. С. 496-500, 2015.
5. Todorović M., Petrović D., Mihić M., Obradović V., Bushuyev S. Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management. International Journal of Project Management, 33(4). P. 772-783, 2015.
6. Bushuyev S.D., Bushuyeva N.S., Babayev I.A., Yakovenko V.B., Grisha Ye. V, Dzyuba S.V., Voytenko A.S. Kreativnyye tekhnologii upravleniya proyektami i programmami: Monografiya. K., Sammit-Kniga, 2010, 768 p.
7. Bushuyev S.D., Bushuyeva N.S., Neizvestnyy S.I. Mekhanizmy konvergentsii metodologiy upravleniya proyektami. Upravleniye razvitiyem slozhnykh system. Vol. 11, 2012, 5-13.
8. Saynisch M. Beyond frontiers of traditional project management: An approach to evolutionary, self–organizational principles and the complexity theory − Results of the research program. Project Management Journal, 2010, 41(2), 21-37.
9. Bushuyev S., Wagner R. IPMA Delta and IPMA Organizational Competence Baseline (OSB): New approaches in the field of project management maturity/ International Journal of Management Projects in Business, 2014, 7(2), 302-310.
10. Bushuyev S.D., Neizvestnyy S.I. Shestoye chuvstvo v upravlenii razvitiyem: intuitsiya kak kanal kommunikatsii i sredstvo prinyatiya resheniy. Upravleniye razvitiyem slozhnykh sistem, 2011, Vol. 7, 8-15.
11. Neizvestnyy S.I., Chernykh N.V. Rol' izmenennykh sostoyaniy soznaniya pri prinyatii resheniy v menedzhmente. Upravleniye proyektami i programmam,. 2012, Vol. 1, 56-65; Vol. 2, 114-123.
12. Luger G.F. Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex Problem Solving. 6 Edition. University of New Mexico: Pearson, 2008, 784 p.
13. Leybourne, S.A. Improvisation and agile project management: A comparative consideration. International Journal of Managing Projects in Business, 2009, 2(4), 519-535.
14. Spundak M. Mixed agile/traditional project management methodology – reality or illusion? 27th IPMA World Congress. Procedia − Social and Behavioral Sciences, Vol.119, 2014, 939-948.
15. Chow, T. & Cao, D. A survey study of critical success factors in agile software projects. The Journal of Systems and Software, 2008, 81(6), 961-971.
16. Fernandez, D.J. & Fernandez, J.D. Agile Project Management – Agilism versus traditional approaches. Journal of Computer Information System, 2008, 49(2), 10-17.
17. Boehm, B. & Turner, R. Management challenges to implementing agile processes in traditional development organizations. IEEE Software, 2005, 22(5), 30-39.