(1)
Конопльов, А.; Шумило, О.; Рожко, О.; Галевський, В.; Кононова, О. Порівняльна оцінка експериментальних і розрахункових значень руйнівних напружень при випробуваннях з лінійно зростаючим навантаженням. Вісник ОНМУ 2021, 128-137.