ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сбірник наукових робіт

Рік заснування

1997

УДК

629.12.002(082)

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації

Серія КВ № 24106-13946 Р від 25.07.2019 р.

Спеціальна реєстрація МОН  України

 

Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можна опублікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук  (Згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти і науки України №820 від 11.07.2016 р.)

 

Мови видання

Українська, англійська, російська

Засновник і видавець

ВНЗ "Одеський національний морський університет"

Головний редактор

Руденко Сергій Васильович,
доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора

Демідюк Олександр Володимирович,
кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний секретар

Силакова Галина Іванівна

Адреса редакції

Одеський національний морський університет,
65029, г. Одеса, вул. Мечнікова, 34,
Тел./факс: +38 (048) 728-31-14

Індексування, реферування та наукометрика