ISSN: 2226-1893

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

 

 

 

Опубліковано: 2018-12-20