ISSN: 2226-1893

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Опубліковано: 2022-05-31

Оцінка точності одного методу прискореного визначення границі витривалості

А.В. Конопльов, О.М. Шумило, О.М. Кононова, Н.І. Чередарчук, В.В. Галевский, О.К. Рожко, В.О. Арпентьєва

22-30