ISSN: 2226-1893

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Опубліковано: 2022-12-26

Оцінка випадкової похибки методів прискореного визначення границі витривалості

А.В. Конопльов, О.Г. Кібаков, О.М. Кононова, Л.Г. Дюкре, В.В. Вовк

53-61