ISSN: 2226-1893

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Опубліковано: 2023-07-03

Підвищення втомної міцності зварної конструкції автопричепа за рахунок збільшення демпфуючої здатності її деталей

А.В. Конопльов, О.М. Шумило, О.М. Кононова, Н.І. Чередарчук, В.В. Галевський, В.В. Вовк

93-104

Теоретико-методичне обґрунтування механізму оперативного управління процесом обробки судна

О.В. Кириллова, О.Р. Магамадов, В.Ю. Кириллова, Н.Л. Павлова, Б.В. Шурін

105-123

Кібербезпека на морському транспорті

Ю.В. Даус, М.Є. Даус, О.І. Полікаровських, Д.Г. Ларін

124-133

Комп’ютерне моделювання потоків у плоских каналах

В.М. Челабчі, І.А. Тузова, Т.Д. Панченко, В.І. Стародуб, О.В. Тузов, В.В. Челабчі

133-153